WAY - Yleistä


Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry

Wecklaxin asutusalueen yhdistys ry:n (WAY) omistama maa-alue on 11.1 hehtaarin suuruinen. Se käsittää yksityisteiden tiepohjat, Myllylammen vesijättömaan (entinen järven pohja), alueen Morsiusmäen laelta, Veklahdentien länsipuolella, pieni alue Vanhan Myllylammentien mutkassa sekä uimaranta-alueen Humaljärven rannalla.

Yhdistyksen jäseneksi on sääntöjen mukaan oikeutettu liittymään Wecklaxin rakennussuunnitelma-alueella (ns. "Nikin kaavan" alueella) sijaitsevan palstan omistaja. Tällaisia ns. Nikin tontteja on 135 kappaletta, joista 111 kuuluu yhdistykseen.

Tämän WAY:n maa-alueen hoidosta yhdistykselle aiheutuu muutamia pakollisia kuluja, kuten verotus, tiemaksu uimarantaan johtavalla tiellä sekä vastuuvakuutus tapaturmien varalta.

Yhdistys kerää liittymismaksun ja jäsenmaksun, josta vuosikokouksessa päätetään.

Tämän lisäksi yhdistys omistaa uimarannalla olevan venelaiturin, pukukopin, varaston ja kaukalon. Venelaiturin venepaikkojen, rantapaikkojen ja venepukkipaikkojen käytöstä yhdistys on perinyt vuotuisen maksun. Yleensä kaikki halukkaat yhdistyksen jäsenet ovat saaneet laituripaikan käyttöönsä. Paikkoja laiturissa on 52 ja rannalla 7.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita